Medicijnen & Zwangerschap

Het is bekend, dat sommige stoffen al vroeg in de zwangerschap invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van je kind. Gebruik daarom alleen geneesmiddelen, die voorgeschreven zijn door een arts of verloskundige. Geef altijd te kennen, dat jij zwanger bent.

Bedenk ook, dat vitaminepreparaten – niet specifiek voor zwangeren – te veel vitamine A kunnen bevatten. Zelfmedicatie (natuurgeneesmiddelen en homeopathie) kan ook schadelijk zijn.

Tegen verdoving bij de tandarts is geen bezwaar. Vermeld wel, dat jij zwanger bent. Bij pijnklachten kan alleen paracetamol zonder toevoegingen gebruikt worden. Dit kan met een maximale dosering van 6 maal 500 mg per dag.

Voor meer in formatie: Apotheek.nl

Schadelijke stoffen en straling

Probeer in de zwangerschap zo veel mogelijk contact met gevaarlijke stoffen te vermijden.

Gebruik bij het verven van de kinderkamer verf op waterbasis. Van haarverf zijn tot nu toe geen schadelijke effecten bekend.

Is een röntgenonderzoek tijdens de zwangerschap noodzakelijk, geef dan wel duidelijk bij het onderzoek aan, dat jij zwanger bent. Van beeldschermen en magnetrons is geen schadelijke invloed aangetoond.

Roken

Roken in de zwangerschap brengt duidelijke risico’s met zich mee. Zelf roken, maar ook het meeroken, heeft een nadelige invloed op de zwangerschap. In sigaretten zitten schadelijke stoffen, die zorgen voor een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek) en daardoor een verminderde zuurstoftoevoer naar het kind.

Als gevolg van de verminderde doorbloeding en de afgenomen zuurstoftoevoer bestaat het risico dat de baby minder goed groeit. Kinderen van rokende moeders hebben daarom vaker een (te) laag geboortegewicht en worden ook vaker te vroeg geboren. Tijdens hun eerste levensjaren hebben ze vaker kans op ziektes aan de luchtwegen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat wiegendood vaker voorkomt als er in de buurt van de baby gerookt wordt.

Het advies aan beide ouders luidt dan ook: stop met roken en vermijd rokerige ruimten zo veel mogelijk. Ophouden is voor velen moeilijk. Toch is stoppen beter dan minderen; zo voorkom jij, dat je terugvalt in je oude gewoonte. Jij kunt dit desgewenst met jouw arts of met een verloskundige bespreken.

Voor meer informatie: www.stivoro.nl

Alcohol

Gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Vrouwen, die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen beter geen alcoholhoudende dranken drinken. Kinderen van moeders, die tijdens de zwangerschap (over-)matig alcohol gebruikt hebben, hebben een verhoogde kans op groeiachterstand.

Drugs

Gebruik van harddrugs (amfetaminen, XTC, heroïne en cocaïne) in de zwangerschap wordt zeer sterk afgeraden. Ook softdrugs worden in de zwangerschap ontraden, mede omdat deze tegelijk met tabak gebruikt worden. Harddrugs zijn zeker slecht voor een ongeboren kind. Bij heroïne en andere opiaten, bij cocaïne, amfetaminen en waarschijnlijk XTC raakt het kind ook verslaafd en moet het na de geboorte op de couveuseafdeling afkicken. Vroeggeboorte komt vaak voor en het risico op overlijden vlak voor of vlak na de geboorte is verhoogd. Door zuurstoftekort kan groeiachterstand ontstaan.

Mocht jij drugs gebruiken, vertel dit dat aan de verloskundige. Praat er open over en wees niet bang om te vertellen, wat en hoeveel jij gebruikt. Zij kan samen met jou kijken, welke oplossingen mogelijk zijn. Jij wordt ook altijd doorverwezen naar een gynaecoloog; deze zal jouw zwangerschap verder begeleiden.

Meer informatie vindt jij in de folder ‘Een dikke buik en druggebruik’ van de Stichting Mainline.