Combinatietest

De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Downsyndroom (‘mongooltje’) of een open rug (neuraal buis defect of spina bifida).
Soms is het mogelijk bij het ongeboren kind een dergelijke aandoening op te sporen (prenatale diagnostiek) of vast te stellen of er een verhoogde kans is op een dergelijke aandoening (prenatale screening).

Een Combinatietest bestaat uit twee onderzoeken

Onderzoek naar de kans op Downsyndroom of spina bifida wordt gedaan met de combinatietest. Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

Het bloedonderzoek

Een bloedonderzoek bij de zwangere tussen de 9 en 14 weken zwangerschap.

De nekplooimeting

De nekplooimeting wordt via een echo gemaakt tussen de 11 en 14 weken zwangerschap.
Met de gecombineerde uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap, wordt bepaald, hoe hoog de kans is op een kind met Downsyndroom.

Zie ook www.prenatalescreening.nl.

Spannend maar ook een geruststelling

De onderzoeken kunnen jou misschien geruststellen over de gezondheid van jouw kind. Maar zij kunnen jou juist ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen. Jij bepaalt zelf of jij de onderzoeken wilt en/of jij daarna nog een vervolgonderzoek wilt laten doen. Jij kunt op elk moment stoppen met het onderzoek. Het maken van de keuze voor wel of geen prenatale screening kan erg lastig zijn. Het is belangrijk, dat jouw keuze past bij jouw eigen gevoel en idee├źn over bijvoorbeeld jouw zwangerschap, jouw levenswijze, Downsyndroom en het afbreken van een zwangerschap.

Een keuzehulp kan zijn: www.prenatalescreening.nl/keuzehulp.