Kwaliteitszorg

Het bieden van kwaliteit is niet alleen een kwestie van ‘zo goed mogelijk je best doen’. Het vergt actuele vakkennis en constante innovatie. Het werken volgens de richtlijnen van de Basis Kwaliteitseisen Kraamzorg is de basis. De jaarlijkse toetsing van het ISO/HKZ kwaliteitscertificaat is een belangrijke pijler hiervan. Daarnaast is Bureau Kraamzorg Extra in het bezit van het WHO/Unicef-certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’. De kraamverzorgenden worden continu bijgeschoold, zodat de kraamzorg steeds volgens de meest actuele inzichten wordt verleend.

Erkend leerbedrijf

Bureau Kraamzorg Extra is een door SBB erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij gecertificeerd zijn om studenten op te leiden voor het beroep kraamverzorgende. De leerlingen worden begeleid door een gediplomeerd praktijkopleider. Dit doen wij in samenwerking met het ROC (Regionaal Opleiding Centrum).

Voordelen

Doordat Bureau Kraamzorg Extra een erkend leerbedrijf is, kun je op een hogere kwaliteit van zorg rekenen. Daarnaast is het een voordeel dat er zowel een gediplomeerde kraamverzorgende als een leerling-kraamverzorgende in jullie gezin aan het werk kan. De mate waarin gedubbeld wordt, hangt af van de opleidingsfase van de leerling.

Up-to-date zorg

Jullie ontvangen kraamzorg volgens de laatste theoretische en praktische inzichten op het gebied van kraamzorg.

Liever geen leerling?

Uiteraard houden wij rekening met jullie wensen. Als je liever niet wilt dat er een leerling met de kraamverzorgende meekomt, dan kan dit tijdens het intakegesprek bij ons worden aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.