Kraamzorg

Kraamzorg is professionele (thuis)begeleiding voor ouders en hun baby, waarbij het doel is dat zij na de kraamperiode hun baby zelfstandig kunnen verzorgen.

Een kraamperiode begint na de bevalling en duurt in principe 8 dagen. Tijdens deze dagen krijgt je thuis begeleiding van een gediplomeerde kraamverzorgende.

Haar kerntaken zijn: de lichamelijke verzorging van moeder en baby begeleiden, voorlichting en instructie geven, het signaleren van eventuele complicaties, aandacht geven aan de andere gezinsleden en begeleiding van borstvoeding.

Naast deze taken is er tijd voor licht huishoudelijk werk. Deze werkzaamheden zijn echter altijd ondergeschikt aan de zorgtaken.

Kraamzorg bij iedereen hetzelfde?

Bureau Kraamzorg Extra gaat uit van het principe dat niets standaard is. Ieder kraamgezin is anders, dus ook de behoefte en wensen van aanstaande ouders. Wij denken graag mee om de kraamtijd voor iedereen zo passend mogelijk in te vullen.
Wanneer na afloop van de kraamtijd het gezin tevreden is hebben wij ons werk goed gedaan.

Wie betaalt de kraamzorg?

Kraamzorg is een onderdeel van de basisverzekering, waardoor deze volledig wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Na afloop van de zorgperiode gaat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Bureau Kraamzorg Extra heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Daarnaast is er een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd voor elk uur kraamzorg. Deze eigen bijdrage kan aan jullie worden doorberekend en is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Als u aanvullend verzekerd bent is er een vergoeding hiervoor. Kijk jouw verzekeringspolis hierop na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoeveel kraamzorguren telt een zorgperiode?

In principe heeft iedereen recht op 49 uur kraamzorg gedurende 8 dagen. Bij complicaties zijn er meer uren en dagen beschikbaar. Afhankelijk van uw voorkeur en situatie zal vooraf in overleg worden ingeschat hoeveel zorguren er benodigd zijn. Deze indicatie kan gedurende de zwangerschap, maar ook na de bevalling worden bijgesteld. Op die manier krijgt iedereen de zorg die nodig is.

Wanneer start de kraamzorg?

De kraamzorg start in principe direct na de bevalling. Wil je thuis bevallen, dan start de zorg al enkele uren voorafgaand aan de bevalling. Ben je of ga je in een ziekenhuis of kraamkliniek bevallen, dan start onze kraamzorg op het moment van jouw thuiskomst.

Uitgestelde kraamzorg

Kraamzorg die niet binnen 10 dagen na de geboorte van de baby start, wordt ook wel uitgestelde kraamzorg genoemd. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn, zoals een vroeggeboorte of een slechte conditie van moeder en/of baby, waardoor ziekenhuisverblijf langer noodzakelijk is.

Deze uitgestelde kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de reguliere kraamzorg. Niet elke zorgverzekeraar vergoedt deze zorgvorm; informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Kraamzorg na adoptie

Ouders die een baby hebben geadopteerd behoren vaak tot een vergeten groep op het gebied van kraamzorg. Bureau Kraamzorg Extra kan deze gezinnen helpen bij de start van dit bijzondere ouderschap. Gelukkig zijn er inmiddels ook enkele zorgverzekeraars die dit vergoeden. Informeer naar de mogelijkheden bij je zorgverzekeraar.

Hoeveel kraamverzorgsters in 8 dagen?

Wij streven naar één kraamverzorgende in de kraamperiode en wisselen alleen bij ziekte of als er geen klik is, vanuit jullie als kraamgezin, met onze kraamverzorgende.

Zorg bijkopen

In sommige situaties vinden kraamgezinnen het wenselijk op eigen kosten extra zorguren te kopen. In goed overleg kunnen wij jullie ook hiermee van dienst zijn. Van belang is goed te kijken of er behoefte is aan kraamzorg of huishoudelijke zorg. Dit kan een groot verschil opleveren in de kosten. Voor huishoudelijke zorg kunnen jullie ook bij ons terecht.