Zorgverzekering

Zorgverzekeringen

Bij een zwangerschap komt veel kijken. Gelukkig hoeft niet alles in een keer en tegelijk geregeld te worden. Bureau Kraamzorg Extra helpt jou graag en geeft adviezen welke stappen jij moet nemen. Een van de eerste stappen is jouw zorgverzekeraar inlichten. Bureau Kraamzorg Extra heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. In de meeste gevallen kunnen wij jouw aanvraag regelen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en soort verzekering die jij hebt afgesloten kunnen wij onze kraamzorg daarop afstemmen. Jij kunt natuurlijk ook zelf jouw zorgverzekeraar bellen.

Basisverzekering

Kraamzorg en de bevallingsassistentie vallen binnen de basiszorg, waarvoor iedereen in Nederland automatisch verzekerd is via de verplichte basis ziektekostenverzekering. De factuur voor deze zorgkosten sturen wij direct naar jouw zorgverzekeraar, die de betaling regelt. Naast deze basiszorgkosten geldt eventueel een wettelijke eigen bijdrage per uur. Afhankelijk van de voorwaarden van jouw eventuele aanvullende zorgverzekering ontvang jij hiervoor een factuur van Bureau Kraamzorg Extraof via jouw zorgverzekeraar.

Hoeveel kraamzorg gegeven kan worden hangt af van de verzekering en van de indicatie. Elke kraamzorginstelling in Nederland werkt met het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Kraamzorg. Binnen de (verplichte) basis ziektekostenverzekering bepaalt dit protocol op hoeveel uur kraamzorg jij recht hebt. Is er een aanvullende verzekering of wil jij zelf voor kraamzorg (bij) betalen, dan kan er meer uren of andere zorg gegeven worden. Alle aanspraken en vergoedingen voor kraamzorg staan vermeld in de polisvoorwaarden van jouw eigen ziektekostenverzekering.

Komt de factuur voor de eigen bijdrage kraamzorg voor jullie rekening en is het niet mogelijk om deze direct te voldoen, bespreek dit dan tijdens de persoonlijke intake bij jullie thuis. De intakster van Bureau Kraamzorg Extra zal dan met jullie de mogelijkheden voor een betalingsregeling bespreken c.q. afspreken.

Aanvullende verzekering

Veel mensen hebben naast hun basisverzekering ook een aanvullende verzekering afgesloten.
De inhoud daarvan verschilt sterk per verzekeraar, ook wat betreft kraamzorg en bevallen.
Hiervoor zijn onder andere aanvullend te verzekeren:

Vergoeding van de eigen bijdrage

Poliklinische bevalling (als jij zonder medische indicatie toch in het ziekenhuis wilt bevallen).
Uitgestelde of verlate kraamzorg, doorgaans maximaal tot 3 maanden na de bevalling.
Verlengde kraamzorg, d.w.z. kraamzorg aansluitend op de 10 dagen na de bevalling tot een max. aantal uur.
Lactatiekundige zorg voor begeleiding bij het geven van borstvoeding.

Eigen bijdrage is € 4,30 per uur. Bekijk hier alle tarieven.